Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada;''Bazı yerel basın yayın organlarında “Laiklik vahşi Avrupa ürünüdür.” diyen Uşak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Nihat Tosun hakkında savcılığa yapılan suç duyurusu üzerine adı geçen şahsa Valilikçe soruşturma izni verilmediğine dair gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığı görüldüğünden, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

  1. Adı geçen öğretim üyesi hakkında soruşturma yapılabilmesi Valiliğin vereceği izne bağlı bir husus olmadığından Nihat Tosun hakkında Valiliğimizce “4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” gereğince yapılmış bir ön inceleme ve verilmiş bir karar bulunmamaktadır.
  1. Valiliğimizce yapılan ön inceleme sonunda verilen “soruşturma izni verilmemesi” kararı Diyanet İşleri Başkanlığınca onaylı “İlim ve Hikmet Dersleri” kapsamında Nihat Tosun tarafından verilen vaazın facebook hesabından canlı olarak yayınlanmasında Müftülük personelinin ihmali bulunup bulunmadığına dair olup; konu Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerince incelenmiş ve Müftülük personelinin herhangi bir ihmal ve kasıtlı davranışı belirlenmediğinden, Valiliğimizce Müftülük personeli hakkında soruşturma izni verilmemiştir.

Kaldı ki 4483 sayılı Kanuna göre verilen kararlara karşı idari yargıya itiraz hakkı mevcutken hukuki süreci devam eden bir konunun manipüle edilerek haber olarak sunulmasının en azından iyi niyetten yoksun bir davranış olduğu da izahtan varestedir.

Sigara Fiyatlarına Dev Zam! İşte Güncel Sigara Fiyatları Sigara Fiyatlarına Dev Zam! İşte Güncel Sigara Fiyatları

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Mehmet Alperen CİNCİ