Gözler Ekim ayında Merkez Bankası’nın yapacağı faiz artışına çevrilirken, Ege’nin en büyük sanayi tesislerinden olan Uşak Seramik, yüksek faiz nedeniyle yatırımlarını durdurduğunu açıkladı.Şirket personel çıkartmak için de insan kaynaklarına talimat verdi.

Şirketten KAP’a yapılan bu açıklamadan sonra Borsa İstanbul’daki hisseleri yüzde 10’a yakın değer kaybetti.

Ege’nin en büyük tesislerinden Uşak Seramik’ten şu açıklama yapıldı:

” Yönetim Kurulumuzun 02 Ekim 2023 Pazartesi günü (bugün) gerçekleştirmiş olduğu toplantıda yapılan sunumda aşağıdaki iki konu öne çıkmıştır:

a) UŞAK SERAMİK’in son 7 yılda 55 milyon dolar yatırım yaparak gelişen teknolojiye uyum sağladığı; hem değişen
müşteri taleplerini karşılar hale gelerek pazar payını artırdığı (Toplam hasılatımız 2019’da 65 milyon dolar karşılığı iken 2023/6 itibariyle son 1 yıl toplamı 95 milyon dolara çıkmıştır. Yılı 100 milyon doları geçerek tamamlamayı
planlıyoruz.) hem de maliyetleri optimum hale getirdiği (faaliyet giderleri/ciro oranı 2018’de % 10 iken 2023/6’da % 5.5’a geriledi. Bu sayede Faaliyet kar marjımız 2021’den beri iyileşmektedir.) dikkate alınarak yatırımlarının başarılı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.

b) Dünyada uzun yıllar finansmana erişim kolaylığı ve maliyet düşüklüğü esas iken son 1 yıldır sürecin tersine
döndüğü görülmektedir. ABD Merkez Bankası 11 toplantıda faiz artırım kararı alarak doların faizini % 0.25’den % 5.50’ye yükseltirken, İngiltere Merkez Bankası 14 kez ardarda faizi artırarak % 0.10’dan % 5.25’e, Avrupa Merkez
Bankası ise 10 kez üst üste artırarak faizi eksi bölgeden % 4.00’e yükseltti. Türkiye Merkez Bankası da bu yıl 23 Haziran’a kadar % 8.5’da olan gösterge faizi 4 toplantıda % 30’a yükseltti. Üstelik bu artırım sürecinin biraz daha
devam edeceği beklenmektedir. Bu şartlar altında; gerek döviz bazlı gerekse TLREF ile alınacak değişken faizli kredilerin şirketlere olan maliyetinin artacağı kesindir.

Bu kapsamda Şirket yönetim kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

1. Artan faizler ve finansman maliyetleri nedeniyle kısa vadeli acil yatırımlar hariç tüm orta ve uzun vadeli yatırım planlarının durdurulmasına

2. Şirketin organizasyonel olarak kısmi küçülmesine, bu konuda insan kaynakları departmanının yetkilendirilmesine

3. Faaliyetlerimizin aksamadan sürdürülmesine ancak Şirket giderlerinde verimlilik artışı sağlayabilmek için çeşitli önlemlerin araştırılmasına ve uygulamaya geçirilmesine

oybirliği ile karar vermiştir.'' denildi.