TBMM Genel Kurulunda, "126 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin adı "Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun" şeklinde değiştirilerek kabul edildi. Kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, bugün gerçekleştirilecek birleşimde gündemdeki konuların tamamlanması halinde TBMM, 7 Nisan Cuma gününden itibaren tatile girecek.

TBMM Genel Kurulunda, 126 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi görüşüldü.

Milletvekilleri, 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen OHAL kapsamında yer alan illerde yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin alınan tedbirlerin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tümü üzerinde söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile egemenliğin şahsileştirildiğini savunarak, kararnamelerle yasama faaliyetlerinin akim bırakıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başbakanın değil, başbakanın da içinde olduğu Bakanlar Kurulunun tüm yetkilerinin Cumhurbaşkanına devredildiğini dile getiren Dervişoğlu, "Hükümetin bu acele kanunlaştırma hevesiyle tali komisyonları çalıştırmaması, baypas etmesi, ilgili ihtisas komisyonlarının muhatap bile alınmaması düpedüz bir devlet yönetme ciddiyetsizliği. Çünkü bu uygulamadaki amaç, kanun tekliflerini geliştiren ve milletvekillerinin incelemesine açan bir yasama süreci değil, hızlandırılmış bir onama süreci." dedi.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, günümüzdeki şehirler ve yerleşim alanlarının, tarihsel yerleşim yerleri olduğu için kuruldukları dönemin anlayış, bilgi ve yapı teknikleriyle şekillendiğini belirtti.

Yerleşim yerlerinin, büyüdükçe tarım arazilerine ve ovalara doğru kaydığının görüldüğünü ifade eden Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Kuruldukları dönemde fay hatları bilgisi olmadığından fay hatları üzerine gelen yerleşim birimleri de mevcut. Bu hatalı yerleşim, ihmaller ve eksiklikler nedeniyle meydana gelen afetler bölge insanını doğrudan etkiliyor. Binaların yıkılması, tarımsal üretim ve sanayi üretimi ile ticaretin durması ve temel ihtiyaçların karşılanamaz hale gelmesine rağmen deprem sonrası barınma en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçları karşılandı, kalıcı konutların yapımına da hızla başlandı. Bu kararname de yapılan çalışmaların yol haritasını ve oluşturulacak yerleşim yerlerinde meydana gelebilecek sorunları gidermeye hizmet ediyor."

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, "Yetkinin tek elden çıkacağı güdüsüyle 11 ili etkileyen depreme anında müdahale edilemedi ve deprem büyük bir felaketle sonuçlandı." dedi.

Güçler ayrılığı denilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçler birliğine dönüştürüldüğünü ileri süren Toğrul, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin aslında OHAL kararnamelerinin devamı olduğunu ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Olağanüstü Hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin, ilgili komisyonda görüşülmeden Genel Kurul gündemine getirildiğini söyledi.

"İktidar kanadının bundan ne beklediğini gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz." diyen Zeybek, kararnamede, temel olarak planlama meslek alanının yapılaşma sürecini tamamen dışlayan, sığ ve akıl dışı bir yaklaşımın yer aldığını iddia etti.

Zeybek, "Kararname, yapılaşma süreçlerine ilişkin İmar Kanunu'nu ve ilgili yönetmelikleri tamamen devre dışı bırakan, yöre halkının katılım ve itiraz imkanlarını ortadan kaldıran bir süreci öneriyor. Bununla birlikte yürürlükteki meri mevzuat gereği imar planı yapım süreçlerinde yerine getirilmesi gereken birçok analize, çalışmaya ve kısıtlara uyma zorunluluğu da ortadan kaldırılıyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclisin son çalışma günlerinde olunduğunu hatırlatarak, "Yarın son. Çok sayıda bekleyen kanun, dile getirdiğimiz çok ciddi beklentiler var. Birtakım haklı talepler, 5 yılın son günlerine sıkışmış. Gözlükçülerin, meslek örgütleriyle ilgili talebi, astsubayların, uzman çavuşların ciddi talepleri var." dedi.

İktidar partisinin, bugüne kadar istediği kanunları Meclisten geçirdiğini, bazılarını sonraya bıraktığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Son çalışma haftası dakika dakika planlandı, gruplar arasında bir mutabakat var ama bazı siyasi partilerin değerli temsilcileri yanlarına giden birtakım meslek gruplarının haklı taleplerine 'Biz isteriz ama muhalefet izin vermez.' diyor. Bugüne kadar muhalefetin izin vermeyip yaptıkları binlerce kanun varken bu kez muhalefet partileri zan altında bırakılıyor. Muhalefet partileri çok olumlu, yapıcı katkı sağlayarak iki haftadır çalışıyorlar. Ellerindeki kanun stoğu çok fazla ve 5 partinin mutabakatıyla yapılabileceğin pozitif anlamda en iyisi yapıldı. 'Muhalefet istese yapardık.' gibi şeyleri tutanak altında, meslektaşlarımın gözlerinin içine baka baka söylüyorum: 14 Mayıs'tan sonra, 5 yıldır dilimizde tüy biten astsubayın, uzman çavuşların sorunlarını çözmek ve gözlükçülerin, optisyenlerin bekledikleri kanunları çıkarmak, ümit ediyorum iktidarımıza nasip olur."

TBMM Genel Kurulunda, Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun kabul edildi.

"126 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin adı, "Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun"; kararnameye atıfta bulunan "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ibaresi ise "kanun" olarak değiştirildi.

24 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla 8 Şubat'ta ilan edilen OHAL kapsamındaki illerde yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin tedbirler belirleniyor.

Bu kapsamda depremden etkilenen illerde yapılacak geçici ve kesin iskan alanlarının ivedi şekilde tamamlanabilmesi için belirlenecek yerleşim alanları ve bu alanlara ilişkin plan hazırlama ve onay süreci, ihale süreci, kurumlar arası kaynak aktarımı konularında bazı düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Geçici veya kesin iskan alanlarında ivedilikle uygulamaya geçilebilmesini sağlamak için bu alanların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilmesi yönünde düzenleme yapılıyor.

Kanunla geçici ve kesin iskan alanı olarak belirlenen yerleşim yerlerinin sınırları içinde kalan Mera Kanunu ile Orman Kanunu'nda belirtilen alanların, barınma ihtiyacının aciliyeti göz önünde bulundurularak en hızlı şekilde Hazine mülkiyetine geçirilmesi amaçlanıyor.

Afet nedeniyle ortaya çıkan yıkımlar ve bölgede yaşayanların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla bölgede afete dayanıklı yapıların inşa edilebilmesi için alanlar belirlenerek planlama, arazi ve arsa düzenlemesi süreçlerinin kısaltılması hedefleniyor.

Konuşmaların ardından Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun kabul edildi.

Genel Kurulda, daha sonra Türkiye ile Etiyopya Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Türkiye ile İtalya Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda, oylamaların ardından Danışma Kurulu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi görüşüldü.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurulun bugün gerçekleştirilecek birleşiminde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) boş bulunan üyelikler için seçim yapılacak, Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu raporu görüşülecek.

Gündemdeki konuların tamamlanması halinde TBMM, cuma gününden itibaren; tamamlanmaması halinde ise gündemdeki konular cuma günü tamamlanarak 8 Nisan Cumartesi gününden itibaren; 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ile birlikte yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların, Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girecek.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, daha sonra birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.