TÜRKİYE GENELİNDE BÜTÜN İLLERE REHBER OLACAK PLAN İÇİN GAZİANTEP PİLOT İL SEÇİLDİ

PROJE İLE KAYNAKTAN MUSLUĞA İÇME KULLANMA SUYU GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ TEHDİT EDEBİLECEK TEHLİKELER VE RİSKLER BELİRLENEREK, BU TEHLİKE VE RİSKLERLE MÜCADELE ETMEK İÇİN RİSK YÖNETİM EYLEMLERİ OLUŞTURULACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planları' hazırlıyor. Bu kapsamda kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer terör saldırıları, siber saldırılar, göç, iklim değişikliğine bağlı yağışlarda azalma ya da tam tersi ani ve yoğun yağış gibi aşırı olaylardan kaynaklanan taşkın, kuraklık ve yanı sıra deprem gibi doğal afetlere bağlı riskler ele alınıyor.​

Bakanlığa bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 'Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planları' için proje başlattı. Türkiye genelindeki bütün illere rehber olacak planın hazırlanması çalışmaları için Gaziantep pilot il seçildi. ​

Proje ile kaynaktan musluğa içme ve kullanma suyu güvenliği ile sürdürülebilirliğini tehdit edebilecek tehlikeler ve riskler belirlenecek. Bu tehlike ve risklerle mücadele etmek için risk yönetim eylemleri oluşturulacak. Çalışmalar ile içme - kullanma suyu tedarik sisteminin çeşitli bileşenlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin, içme kullanma suyuna ilişkin mevcut ve potansiyel tehditlerin belirlenip karar alıcılara etkili bir risk yönetimi için gerekli analiz sonuçlarını sunmak hedefleniyor.

'Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planının Hazırlanması Projesi" Türkiye için ilk kısmi su güvenliği projesi olacak. Planda afet öncesinde, afet esnasında ve sonrasında gerçekleştirilecek çalışmalar belirlenecek. Ayrıca bu çalışma ile başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere bütün belediyelerin hazırlayacakları planlara rehberlik edecek bir “Rehber Doküman" ortaya konacak.

Bu doküman diğer şehirlerin “Kaynaktan Musluğa Su Yönetimi" çalışmalarına rehberlik edecek. Doküman, kaynaktan musluğa içme ve kullanma su güvenliği planı için öncelikle büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere diğer belediyelerce de altlık olarak kullanılacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığınca geliştirilecek mevzuat düzenlemesi ile planların, Gaziantep İl merkezi haricinde Türkiye genelinde diğer belediyeler için de hazırlanması için yasal altlık oluşturulacak ve planların takibi 6 aylık dönemlerle sağlanacak.

13 Ekim 2023 tarihinde tamamlanması öngörülen çalışmada aşağıdaki süreçler ele alınıyor:

​İçme Kullanma Suyu Sisteminin Yasal ve Kurumsal Analizi,

İçme Suyu Kaynaklarının Mevcut Durumu,

Kaynaktan Musluğa Kadar İçme Kullanma Suyu Kalite Analizleri ve Modelleme, İçme Suyu Arıtma Tesisinin Değerlendirilmesi,

İçme Suyu Sistem Bileşenleri ve Kayıp-Kaçak Analizi,

İçme Kullanma Suyu Sisteminin Tam Maliyet,

Finansal ve İdari Kapasitesinin Analizi,

İçme Kullanma Suyu Sisteminin Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer (KBRN) Saldırılara Karşı Hassasiyetinin Değerlendirilmesi ve

Kaynaktan Musluğa Risklerin Karakterize Edilmesi.